Regulamin strony dostępny jest w formie PDF do pobrania, w poniższym linku:

Kliknij tutaj, żeby otworzyć plik