Montaż ogrodzeń akustycznych

Instrukcja montażu ogrodzeń i ekranów akustycznych do zabetonowania

 

1. Stopa fundamentowa

Po wykopaniu dołka na głębokość 80cm należy wykonać  podsypkę z piasku 5-10cm. Wykonanie stóp fundamentowych jest konieczne przy montażu sekcji płotów akustycznych. Stopy fundamentowe należy wykonać z betonu B20 w gruncie o wymiarach 40 cm x 60 cm x 70 cm (patrz rys.2.). Podane wymiary stopy są minimalnymi przy założeniu, że pod stopą jest grunt stabilny. W przeciwnym przypadku konieczne może być zwiększenie jej wymiarów. Następnie należy zamontować zbrojenie z prętów 012 ( stal Ali) połączonych strzemionami z prętem 06 (stal A0) co 20cm. Na tak przygotowane posadowienie nakładamy słupek, wsuwamy poprzeczkę dolną (zaślepioną kawałkiem tektury) i zalewamy betonem ( zaleca zalenie się zalanie słupka betonem do wysokości minimum 2 cm powyżej zbrojenia słupka i 2 cm poniżej otworu montażowego poprzeczki). Całość stabilizujemy ( poziomowanie, pionowanie itd.). Dalsze prace związane z montażem sekcji należy wykonywać po około 14 dniach od dnia zalania słupków ( w tym czasie nie należy obciążać słupków dodatkowymi siłami).

montaz-akustyczneRys. 1 Przekrój słupka PCV ze zbrojeniem

montaz-akustyczne-1Rys 2. Betonowanie zazbrojonych słupków

2. Montaż poprzeczek bocznych do słupków.

Do montażu poprzeczek należy użyć kołków rozporowych 8 x 60 (uniwersalne). Sposób postępowania:

  • przyłożyć poprzeczkę boczną do słupka i dosunąć do poprzeczki dolnej następnie wypośrodkować ze słupkiem oraz ustawić pionowo (Rys.3)
  • przewiercić wstępnie wiertłem 06 przez poprzeczkę boczną trzy otwory w odstępie co 50 cm jednocześnie znacząc miejsce wiercenia na słupku
  • w zaznaczonych miejscach wywiercić otwory wiertłem 08 do betonu na głębokość około 6,5 cm
  • w wywiercone otwory wsunąć kołki następnie przyłożyć poprzeczkę boczną i przekręcić

montaz-akustyczne-3Rys. 3 Przykręcanie poprzeczek bocznych

3. Wsuwanie wypełnienia akustycznego

Po przykręceniu poprzeczek bocznych należy wsunąć wypełnienie akustyczne (Rys.4)

montaz-akustyczne-4Rys. 4 Wsuwanie wypełnienia akustycznego

4. Zamykanie sekcji profilem bocznym

Całość należy zamknąć poprzeczką boczną wsuwając ją do przygotowanych otworów w słupkach. (Rys.5)

montaz-akustyczne-5Rys. 5 Zamykanie wypełnia akustycznego poprzeczką boczną w wariancie bez kratki

Zostaw komentarz