Jeśli prowadzisz swoją działalność gospodarczą – temat nieregulowania należności na czas z pewnością nie jest Ci obcy. Stosowanie agresywnej windykacji już na samym początku przypominania o uiszczeniu należnej kwoty nie jest najlepszym rozwiązaniem. Warto zatem to wyważyć i zacząć działania od nieco bardziej subtelnych metod, które charakteryzują się zarówno wysoką skutecznością jak i niskimi kosztami w działaniu. Ich atutem jest to, że finalnie pozwolą nie tylko odzyskać pieniądze, ale i uniknąć drogi sądowej. Przykład stanowi tu uzupełnienie wzoru wezwania do zapłaty. Jak je wypełnić? Co powinno zawierać takie pismo? Przykłady poniżej.

1. Top 10 podstawowych informacji, które musisz zawrzeć we wzorze wezwania do zapłaty.

2. Jak skutecznie nakłonić wierzyciela do zapłaty długu? Dodaj te elementy do swojego wzoru wezwania do zapłaty!

Top 10 podstawowych informacji, które musisz zawrzeć we wzorze wezwania do zapłaty

Zasadniczo nie ma jednego wiążącego schematu takiego wezwania. To stanowi dowolność w wybraniu pożądanej formy takiego dokumentu. Można jednak wskazać dwie cechy, które powinny charakteryzować wspomniane wezwanie do zapłaty. Mowa o oficjalnym i stanowcznym tonie takiego komunikatu.

Przyjęło się także, że najczęściej pojawiający się wzór wezwania do zapłaty zawiera kilka podstawowych informacji, takich jak:

– data,

– miejsce spisania dokumentu,

– dane dłużnika,

– dane wierzyciela,

– wartość długu,

– kwota naliczonych odsetek (opcjonalnie),

– wskazany termin zapłaty,

– numer rachunku bankowego do wykonania przelewu,

– stosunek prawny, który wskazuje na obowiązek zapłaty,

– podpis wierzyciela.

wezwanie do zapłaty

Jak skutecznie nakłonić wierzyciela do zapłaty długu? Dodaj te elementy do swojego wzoru wezwania do zapłaty!

Aby nadać takiemu dokumentowi perswazyjnego charakteru, warto poinformować dłużnika o powziętych planach wierzyciela w przypadku, gdy nie należność nie zostanie opłacona we wskazanym terminie. Poza zapowiedzią o wkroczeniu na drogę sądową dobrą praktyką poprzedzającą ten krok jest informacja o zastopowaniu dostaw usług lub towarów.

Kolejną metodą, która ma szansę uwypuklić ważne kwestie i nakłonić wierzyciela do określonego sposobu postępowania jest użycie czerwonej lub pogrubionej czcionki. Wydawałoby się to zabiegiem o marginalnym znaczeniu, ale podkreśla on perswazyjny wymiar pisma.

Dobrą praktyką jest także wspomnienie o tym, że wierzyciel ma możliwość odsprzedaży długu na specjalnej giełdzie długów oraz publikację danych dłużnika w internetowych, łatwodostępnych bazach BIG.

 

 

 

Zostaw komentarz