Ogrodzenia są niezbędne i stosowane od pokoleń., dlatego każdy jego właściciel stara się także podążać za modą. Trendy w ogrodzeniowej modzie wyznaczane są nie tyle przez formę ile raczej przez materiały wykorzystywane w branży ogrodzeniowej. Od kilku lat w modzie są ogrodzenia plastikowe. Związane jest to z panująca modą na ekologię gdyż niewątpliwie ogrodzenia plastikowe są bardziej ekologiczne niż pozostałe typy ogrodzeń.

Pewnie zadają sobie Państwo pytanie dlaczego?

Odpowiedź jest bardzo prosta wystarczy wymienić zalety ogrodzeń z plastiku.

 

Po pierwsze wybierając ogrodzenia z plastiku możemy chronić nasze lasy. Do produkcji ogrodzeń plastikowych nie jest wycinane ani jedno drzewo, które potrzebuje kilkudziesięciu lat aby osiągnąć określoną wielkość.

Kolejnym argumentem przemawiającym za ogrodzeniami z plastiku jest fakt że nie gniją, nie butwieją oraz nie zjadają ich korniki. Dzięki temu nie trzeba ich wymieniać przez wiele lat, co chroni kolejne drzewa.

Ekologiczność ogrodzeń z plastiku potwierdza również brak konieczności malowania i konserwacji specjalnymi farbami i impregnatami. Produkcja oraz stosowanie farb i lakierów jest bardzo szkodliwe dla środowiska gdyż:

  • podczas produkcji farb i lakierów do atmosfery wydzielane są szkodliwe lotne związki chemiczne,

  • wiele farb i impregnatów nie można rozcieńczyć w wodzie co oznacza wykorzystanie toksycznych rozpuszczalników,

  • do produkcji farb stosuje się bardzo toksyczne związki tj. np. ksylen, polichlorowane bifenyle, izobutanol, n-heksen.

Ksylen Substancja łatwo palna, szkodliwa i drażniąca. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na skórę.
Polichlorowane bifenyle Posiada silne własności rakotwórcze.

Stwierdzono także, że w środowisku naturalnym ulegają one bardzo powolnemu rozkładowi z wydzieleniem pochodnych o własnościach zbliżonych do dioksyn i powodują bardzo trudne do usunięcia skażenie gleby i wody. Mogą wywoływać nowotwory, choroby układów immunologicznego i nerwowego, uszkodzenia wątroby, bezpłodność, a także uszkodzenie płodu u kobiet w ciąży.

Izobutanol

Substancja łatwo palna (R 10). Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy

powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczeń. Substancja drażniąca. Działa drażniąco na układ oddechowy i skórę (R 37/38).

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu (R 41). Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. (R 67). Działa szkodliwie na ryby i

plankton.

n-heksan Inhalacje parami heksanu w wysokim stężeniu wywołują stan słabej euforii, połączonej z sennością, zawrotami głowy oraz nudnościami.

Stałe odurzenie heksanem w pierwszych objawach powoduje osłabienie sprawności ruchowej mięśni, poprzedzone mrowieniem i skurczami kończyn. W odosobnionych przypadkach, obserwowany jest zanik mięśni szkieletowych, połączony z utratą koordynacji i osłabieniem wzroku.

Podobne objawy są obserwowane w przypadku zwierząt. Są one połączone z degeneracją obwodowego układu nerwowego (czasem również ośrodkowego układu nerwowego), rozpoczynając od niektórych dłuższych i szerszych aksonów.

 

Ogrodzenia plastikowe posiadają atest PZH co gwarantuje że nie są szkodliwe dla ludzi oraz zwierząt.

Ponadto ogrodzenia plastikowe w 100% podlegają procesowi recyclingu.

Przedstawione powyżej argumenty potwierdzają, że ogrodzenia plastikowe są bardzo produktem bardzo ekologicznym. Wybierając ogrodzenia z plastiku pomagasz chronić środowisko!

Zostaw komentarz