Właściwości fizyczne ogrodzeń Exclusive

Ogrodzenia Exclusive to ogrodzenia które będą pięknie się prezentowały przez długie lata. Dowodem na to jest chociażby 10-letnia gwarancja na wytrzymałość profili ogrodzeniowych m.in. ich rozwarstwienie. Czas użytkowania ogrodzenia uzależniony jest od eksploatacji ogrodzenia czyli warunków w jakich ogrodzenie jest użytkowane. Poniżej prezentujemy tabelę z informacjami na temat odporności ogrodzeń Exclusive na różnego rodzaju substancje chemiczne.

Rodzaj substancji Stężenie Przy temperaturze Odporność

Etanol

40°C

+

Kwas mrówkowy  100% 40°C O
Amoniak uwodniony

Koncentrat

20°C

+

Anilina 20°C

Mieszanka benzyny-benzen

20°C

Benzen 20°C

Butanol

60°C

O

Kwas chromosiarkowy 20°C +

Cyklohesan

40°C

O

Cykloheksanol 40°C +

Dekalina

40°C

O

Di-etyl-etylen 20°C

Olej napędowy

20°C

+

Kwas octowy 100% 20°C O

Formalina

40°C

+

Glikol 60°C +

Heptan

40°C

+

Heksan 60°C +

Ług potasowy

 40%

60°C

+

Nadmanganian potasu  nas. 20°C 60°C +

Nadsiarczan potasu

 nas. 20°C

60°C

+

Woda królewska

20°C

m-Krezol

20°C

+

Benzyna lakowa 20°C +

Olej maszynowy

60°C

+

Metanol 20°C +

Sól kuchenna

 10%

60°C

+

Wodosiarczyn sodowy  10% 60°C +

Podchloryn sodowy

 10%

60°C

+

Ług sodowy  40% 60°C +*

Olej oliwinowy

60°C

+

Eter naftowy 60°C +

Kwas fosforowy

 85%

60°C

+

Kwas solny  35% 60°C O
Kwas azotowy

 10%

60°C

+

Kwas siarkowy  96% 60°C
Olej terpentynowy

20°C

+

Toluen 20°C +

Olej transformatorowy

60°C

+

Ksylol 20°C  –
Objaśnienia znaczeń: * zagrożenie pęknięciem naprężeniowym

+ odporne

O warunkowo odporne

– nieodporne

Powyższa tabela służy jedynie jako wskazówka i nie powinna być traktowana jako ścisła informacja o możliwych zastosowaniach elementów systemu. W przypadkach stosowania profili w warunkach ciągłego narażania na działanie agresywnego czynnika należy przeprowadzić badanie elementu, uwzględniając warunki odpowiadające rzeczywistości.

Zostaw komentarz